Kies uw oplossing

Kies uw oplossing
Zelf doen, samen doen of laten doen?

Swing biedt veel flexibiliteit in gebruik. Uw organisatie kan de inrichting en het beheer zelf doen, of gebruik maken van de kennis en ervaring van ABF Research.Het is ook mogelijk te combineren of na verloop van tijd te switchen tussen de verschillende mogelijkheden.

 • Zelf doen

  Uw organisatie voert het beheer over het informatiesysteem. U bepaalt hoe u het wilt en voert het uit. ABF adviseert.

  Verdeling werkzaamheden

  • Beschikbaar stellen van datasets

   ABF
  • Inrichting Swing bepalen

   ABF
  • Swing inrichten en beheren

   ABF
 • Samen doen

  ABF voert het beheer over het informatiesysteem. U bepaalt hoe u het wilt, ABF adviseert en voert uit.

  Verdeling werkzaamheden

  • Beschikbaar stellen van datasets

   ABF
  • Inrichting Swing bepalen

   ABF
  • Swing inrichten en beheren

   ABF
 • Laten doen

  ABF heeft standaard informatie-systemen ontworpen en ingericht. U bepaalt welk systeem het best aan uw behoefte voldoet. ABF adviseert en zorgt voor levering.

  Verdeling werkzaamheden

  • Beschikbaar stellen van datasets

   ABF
  • Inrichting Swing bepalen

   ABF
  • Swing inrichten en beheren

   ABF

Informatiesysteem

Algemene benaming voor nagenoeg
alle Swing toepassingen.

Informatiesysteem


Gemeente in cijfers & Buurtmonitor

Veel gemeenten willen transparant zijn over wat er in hun gemeente gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid. Gemeente in Cijfers en Buurtmonitor zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld. ABF verzamelt, onderhoudt en ontsluit duizenden onderwerpen in een landsdekkende databank. Gemeenten of regio’s kunnen via een abonnement de relevante data toegankelijk maken. Het volstaat om op hun website een link te plaatsen. De opmaak gebeurt geheel in de huisstijl van de klant.VMBO doorstroomatlas

Ten behoeve van een mogelijk project voor het Ministerie van OC&W is een demonstratieversie van de online VMBO doorstroomatlas gemaakt. Alle cijfers in deze demonstratieversie zijn uniek.Benchmarkplatform

Stichting Rioned voert elk drie jaar een benchmarkonderzoek naar het rioleringsbeheer door alle Nederlandse gemeenten. Voor dit onderzoek is een benchmarkplatform ontwikkeld voor uitwisseling van informatie en kennis. Swing is in het benchmarkplatform geintergreerd.Citavista

CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.LinkinCare

Zorgaanbieders hebben te maken met continu veranderende marktomstandigheden. Inzicht in de markt is dus essentieel. Om dit te verkrijgen is LinkinCare ontworpen. LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen. Zodat op een gebruiksvriendelijke wijze productie monitoren, marktaandelen en trends zichtbaar kunnen worden gemaakt.Zorgmonitor

De zorgmonitor is ontwikkeld in opdracht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en monitort de aanlevering van zorgregistraties door zorgaanbieders aan het CAK in het kader van de eigen bijdrage regeling AWBZ en Wmo. De aangeleverde zorgregels worden gescoord op basis van tijdige aanlevering, juistheid en volledigheid.Brabant databank

Met behulp van de Brabant databank biedt de provincie inzicht in statistieken en prognoses op het gebied economie, wonen, verkeer, onderwijs, milieu, natuur.WMO Monitor

Beleidsondersteunend informatiesysteem voor het inzichtelijk maken van uitgaven en eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Antwerpen buurtmonitor en Gent buurtmonitor

De stad Antwerpen en de stad Gent ontsluiten allerlei statistieken verdeeld over zo’n 10 thema’s via Swing aan het publiek.IMA-AIM Atlas

Het InterMutualistisch Agentschap stelt via Swing beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking uit haar permanente databanken.Municipal Barometer

De Zuid-Afrikaanse organisatie SALGA ontsluit via de Municipal Barometer allerlei statistieken voor Zuid-Afrika tot op wijkniveau.Waves, Waterschappen Verbeter en LeerSysteem

Gestimuleerd door het Bestuursakkoord Water wilden waterschappen een nieuw informatiesysteem ontwikkelen waarmee resultaten van periodieke onderzoeken via internet werden ontsloten. Het nieuwe informatiesysteem verving bestaande rapportages die overwegend in hard copy formaat beschikbaar waren. Het informatiesysteem is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professioneel gebruikers (zoals journalisten, onderzoekers) en burgers.ApolloWeb

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.

BMBenchmarkplatform

Specifieke Swing toepassing waarin benchmarking en kennisuitwisseling centraal staan.

Benchmarkplatform


Benchmarkplatform

Stichting Rioned voert elk drie jaar een benchmarkonderzoek naar het rioleringsbeheer door alle Nederlandse gemeenten. Voor dit onderzoek is een benchmarkplatform ontwikkeld voor uitwisseling van informatie en kennis. Swing is in het benchmarkplatform geintergreerd.Citavista

CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.Waves, Waterschappen Verbeter en LeerSysteem

Gestimuleerd door het Bestuursakkoord Water wilden waterschappen een nieuw informatiesysteem ontwikkelen waarmee resultaten van periodieke onderzoeken via internet werden ontsloten. Het nieuwe informatiesysteem verving bestaande rapportages die overwegend in hard copy formaat beschikbaar waren. Het informatiesysteem is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professioneel gebruikers (zoals journalisten, onderzoekers) en burgers.ApolloWeb

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.Corporatie Benchmark Centrum

Aedes wilde in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum openen (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig:

1) Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen.
2) De CBC zou moeten leiden tot een administratieve lastenverlichting

Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

DBDashboard

Swing toepassing met de nadruk op grafische weergave van kernindicatoren.

Dashboard


Swing dashboard

In nauwe samenwerking tussen VNG/KING en ABF Research is een nieuwe Swing module ontwikkeld (Swing Dashboard). Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt. Met het Swing Dashboard kunnen dashboards gemaakt worden van de belangrijkste kerncijfers van uiteenlopende thema’s. ABF heeft de software geleverd en KING heeft zelf de dashboards gemaakt. De thema’s en kerncijfers zijn gekoppeld aan Swing en daarom ook in de Swing database van KING terug te vinden.Gemeente in cijfers & Buurtmonitor

Veel gemeenten willen transparant zijn over wat er in hun gemeente gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid. Gemeente in Cijfers en Buurtmonitor zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld. ABF verzamelt, onderhoudt en ontsluit duizenden onderwerpen in een landsdekkende databank. Gemeenten of regio’s kunnen via een abonnement de relevante data toegankelijk maken. Het volstaat om op hun website een link te plaatsen. De opmaak gebeurt geheel in de huisstijl van de klant.WMO Monitor

Beleidsondersteunend informatiesysteem voor het inzichtelijk maken van uitgaven en eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Waves, Waterschappen Verbeter en LeerSysteem

Gestimuleerd door het Bestuursakkoord Water wilden waterschappen een nieuw informatiesysteem ontwikkelen waarmee resultaten van periodieke onderzoeken via internet werden ontsloten. Het nieuwe informatiesysteem verving bestaande rapportages die overwegend in hard copy formaat beschikbaar waren. Het informatiesysteem is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professioneel gebruikers (zoals journalisten, onderzoekers) en burgers.Corporatie Benchmark Centrum

Aedes wilde in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum openen (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig:

1) Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen.
2) De CBC zou moeten leiden tot een administratieve lastenverlichting

Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

GraphMonitor

Benaming voor standaard informatiesysteem dat ABF heeft samengesteld en onderhoudt.

Monitor


Gemeente in cijfers & Buurtmonitor

Veel gemeenten willen transparant zijn over wat er in hun gemeente gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid. Gemeente in Cijfers en Buurtmonitor zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld. ABF verzamelt, onderhoudt en ontsluit duizenden onderwerpen in een landsdekkende databank. Gemeenten of regio’s kunnen via een abonnement de relevante data toegankelijk maken. Het volstaat om op hun website een link te plaatsen. De opmaak gebeurt geheel in de huisstijl van de klant.Woningmarktmonitor & Vastgoedmonitor

De vastgoedmonitor en de woningmarktmonitor dienen als ondersteuning van vastgoedvraagstukken in allerlei facetten. In de monitoren worden commerciële en openbare databronnen samengebracht in één informatiesysteem.LinkinCare

Zorgaanbieders hebben te maken met continu veranderende marktomstandigheden. Inzicht in de markt is dus essentieel. Om dit te verkrijgen is LinkinCare ontworpen. LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen. Zodat op een gebruiksvriendelijke wijze productie monitoren, marktaandelen en trends zichtbaar kunnen worden gemaakt.WMO Monitor

Beleidsondersteunend informatiesysteem voor het inzichtelijk maken van uitgaven en eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Kies uw oplossing - Swing.eu: Geostatistics made simple